I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie piatek, 14 Grudzien 2018 r. Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
Informacje Aktualności Rada rodziców Rekrutacja Historia szkoły 150-lecie szkoły 160-lecie szkoły Sobieski w Europie Konkursy Imprezy Serwisy wydzielone

 

Jesteś

osobą odwiedzającą tą stronę (od 05.03.2015 r)


"Przyszłośc ocala to co potrzebne" C.K.Norwid

Wanda Barbara Borzemska
Bronisław Bukowski
Ludwik Czaja
Ireneusz Czarnowski
Piotr Fast
Karol Głombiowski
Marcin Gruchała
Stanisław Ilnicki
Józef Jeka
Alfons Kawski
Bolesław Klecha
Andrzej Kłonkowski
Marek Krośnicki
Józef Kur
Gerard Labuda
Antoni Liedke
Waldemar Moska
Marian Naczk
Paweł Nipkow
Zygmunt L.Ostrowski
Marek Rocławski
Adam Ryszard Sikora
Jacek Soiński - o.Borys
Józef Sosiński
Abdon Stryszak
Bernard Sychta
Renata Szafarz
Krzysztof Szalewicz
Marian Szczodrowski
Henryk Paweł Szukalski
Alfons Antoni Wojewski
Marek Żylicz
Wanda Barbara Borzemska

profesor doktor habilitowany lekarz weterynarii

     Absolwentka z 1951 r. Specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych. W 1957 r. ukończyła Wydział Weterynaryjny SGGW w Warszawie. Jest pierwszym lekarzem weterynarii w Polsce, który otrzymał stopień doktora habilitowanego z chorób drobiu (1972 r.). Zainteresowania naukowe Pani Profesor dotyczą embriopatologii drobiu. Jest autorką książek i ponad tysiąca publikacji z różnych działów drobiarstwa, chorób drobiu i ornitologii.
     Pełniła funkcję kierownika Zakładu Chorób Ptaków SGGW. Posiada wiele nagród i odznaczeń. Całe życie poświęciła młodzieży, prowadząc przez wiele lat Akademickie Koło Naukowe, obozy turystyczno-naukowe w Tatrach. Członek wielu towarzystw naukowych i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

na początek listy

 

Bronisław Bukowski

(1893 - 1965)

profesor doktor habilitowany inżynier budownictwa

     Absolwent z 1913 r. Twórca polskiej technologii betonu. Ukończył Politechnikę Gdańską. W 1925 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął pracę jako projektant. Pod Jego kierunkiem powstały projekty wielu obiektów, między innymi trybuny toru wyścigowego na Służewcu.
     W czasie okupacji nauczał na tajnym Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Po wojnie brał czynny udział w odbudowie i organizacji Politechniki Gdańskiej.
     Jest autorem ok. 120 prac naukowych, w tym kilku o znaczeniu fundamentalnym. Jego imię nadano Zespołowi Szkół Budowlanych w Gdyni.

na początek listy

 

Ludwik Czaja

profesor doktor habilitowany nauk matematycznych

     Absolwent z 1953 r. Od 1968 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Matematyki-Informatyki-Matematyki Stosowanej. Był wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Informatyki UW. Kierował Zakładem Matematycznych Podstaw Informatyki w tym Instytucie. Był wykładowcą i prowadził badania naukowe na uniwersytetach w USA, Anglii, Izraelu, Włoszech, Niemczech i innych krajach. Wygłaszał referaty na wielu sympozjach międzynarodowych.
     Od wielu lat zajmuje się tzw. matematyczną teorią współbieżności. Jest autorem ponad 50 prac zamieszczonych w międzynarodowych periodykach naukowych. Obecnie, wraz z uformowaną przez siebie grupą badawczą, współpracował z ośrodkami naukowymi w Niemczech, Włoszech, Izraelu i Rosji.
     Autor ponad 100 haseł z działu “informatyka” do 4-tomowej “Encyklopedii Powszechnej” PWN i wszystkich haseł z tego działu do 6-tomowej “Nowej Encyklopedii Powszechnej” PWN
     Na Uniwersytecie Warszawskim prowadził wykłady z różnych działów informatyki, oraz wykład monograficzny i seminarium z teorii współbieżności.

na początek listy

 

Ireneusz Czarnowski

profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Informatycznych Akademii Morskiej w Gdyni

     Absolwent z 1992 r. W roku 1997 ukończył studia wyższe na kierunku elektronika i telekomunikacja w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał w roku 2004 w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w roku 2012. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwiązywaniu problemów sztucznej inteligencji. W szczególności jego badania dotyczą sieci neuronowych, algorytmów ewolucyjnych, uczenia maszynowego oraz zastosowań technik sztucznej inteligencji w analizie danych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Członek komitetów naukowych międzynarodowych konferencji oraz międzynarodowych organizacji naukowych. Jest sekretarzem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia IEEE SMC. Od lat współpracuje z Brytyjskim Towarzystwem Informatycznym.
     Z Akademią Morską w Gdyni związany jest od roku 1998, początkowo jako asystent, następnie adiunkt, a obecnie jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Informacyjnych. Od roku 2016 pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Akademii Morskiej w Gdyni.

na początek listy

 

Piotr Fast

profesor doktor habilitowany filologii rosyjskiej

     Absolwent z 1969 r. Od 1975 r. pracownik Uniwersytetu Śląskiego gdzie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego i prorektora. Od 1991 r. kieruje Zakładem Teorii Literatury i Przekładu w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ oraz pełni funkcję dyrektora Kolegium Języka Biznesu na tej uczelni.
     Autor książek o Erenburgu, Bułhakowie i Brodskim, współautor podręcznika akadmickiego “Historia literatury rosyjskiej XX wieku” pod red. A.Drawicza. Tłumacz poezji i prozy rosyjskiej. Publikował studia, eseje i przekłady niemal we wszystkich znaczących pismach w Polsce. Posiada sporo publikacji w USA, Kanadzie i Francji. Przygotował jako redaktor naukowy ponad 20 tomów zbiorowych, w tym dziesięć z zakresu teorii i krytyki przekładu artystycznego. W wydawnictwie “Śląsk” redaguje “Studia o przekładzie”. Jest członkiem kilku międzynarodowych organizacji naukowych, laureatem nagród za działalność naukową i translatorską.

na początek listy

 

Karol Głombiowski

(1913 - 1986)

profesor doktor filologii polskiej

     Absolwent z 1933 r. Twórca polskiej szkoły bibliologicznej. Ukończył filologię klasyczną na UW.
     Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół teorii książki i istoty książki jako narzędzia przekazu, czego rezultatem była najważniejsza praca w dorobku uczonego: “Książka w procesie komunikacji społecznej”. Jest również współautorem “Encyklopedii wiedzy o książce” oraz “Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego”.
     Pod jego kierunkiem powstało ponad 200 prac magisterskich i ponad 20 doktorskich. W 1984 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

na początek listy

 

Stanisław Ilnicki

pułkownik profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych

     Absolwent z 1959 r. Ukończył jako prymus, cum eximia laude, Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Odbywał staże zagraniczne w Szwecji, Niemczech, Holandii i USA.
     Od 1968 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego, "Na Szaserów", w Warszawie. Organizator i kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego tamże.
     Autor licznych prac z dziedziny psychiatrii wojskowej, sądowej oraz historii medycyny. Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie psychiatrii. Członek władz Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej i Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.
     W 2010 r. uhonorowany "Buzdyganem", prestiżową nagrodą tygodnika "Polska Zbrojna", za to, "że uczynił z kliniki dla poszkodowanych żołnierzy spokojną przystań, w której nie tylko się uśmiechają, lecz zaczynają się śmiać całą gębą, a ich problemy psychiczne nie są już dziś tematem wstydliwym".

na początek listy

 

Józef Jeka

(1917 - 1958)

major, pilot myśliwski Polskich Sił Powietrznych

     Absolwent z 1937 r. Urodzony 06.04.1917 w Tupadłach. We wrześniu 1939 r. walczy w 141 eskadrze myśliwskiej IV Pułku Lotniczego Toruńskiego. Po zakończeniu działań lotniczych nad terenem Polski internowany w Rumunii. Z obozu internowania przedostaje się do Francji i Anglii, gdzie po szkoleniu w obozie lotniczym w Eastchurch lata w dywizjonach bojowych (238, 306, 316, 308). Jako pilot mysliwski uzyskuje tytuł Asa Myśliwskiego oznaczający, że zestrzelił ponad 5 samolotów. Od 1950 roku współpracuje z wywiadem brytyjskim i amerykańskim. Ginie jako pilot samolotu B-26-B w Indonezji. Pochowany na cmentarzu wojennym lotników w Nework-upon-Trent. Za służbę w obronie ojczyzny odznaczony Orderem Virituti Militari, 4-krotnie Krzyżem Walecznych oraz wieloma innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

na początek listy

 

Alfons Kawski

profesor zwyczajny, doktor habilitowany

     Po zdaniu matury w 1948 r. podjął studia na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. W 1952 r. uzyskał stopień magistra fizyki. Stopnie naukowe doktora nauk matematyczno-fizycznych i doktora habilitowanego (1960 i 1964) na tym samym uniwersytecie. Tytuły profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego otrzymał w latach 1974 i 1979.
     Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 300 publikacji z dziedziny optyki molekularnej, głównie zjawisk luminescencyjnych w roztworach ciekłych i sztywnych. Uzyskał międzynarodowe uznanie i autorytet wysokiej klasy specjalisty w dziedzinie luminescencji.
     Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą, od 1995 r członkiem Nowojorskiej Akademii Nauk. W 2003 roku wybrany przez Amerykański Instytut Biograficzny w skład badawczej rady doradców.

na początek listy

 

Bolesław Klecha

major lotnictwa

     Absolwent naszego gimnazjum z 1937 r. W roku 1939, będąc kadetem SPL w Dęblinie otrzymuje promocję na pilota liniowego w eskadrze rozpoznawczej. Po wybuchu wojny przelatuje do Bukaresztu i płynie okrętem do Bejrutu, następnie do Eastchurch, gdzie znajdowała się baza RAFu. Walczy jako pilot 300 Dywizjonu Bombowego, przeprowadza samoloty przez Atlantyk, odbywa wiele lotów na kontynencie amerykańskim w 231 Dywizji RAFu.
     Dnia 25.11.1941 r. podczas 10 lotu, w czasie bombardowania Hamburga zostaje ostrzelany i zmuszony do lądowania. Uratował wraz z drugim pilotem całą załogę. Wódz Naczelny W. Sikorski dekretem z dn. 13.01.1942 w uznaniu wybitnych czynów wojennych zaliczył por. Bolesława Klechę w Poczet Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, nadając Mu odznakę Krzyża Srebrnego tego orderu.
     Obecnie major B.Klecha przebywa w Wielkiej Brytanii.

na początek listy

 

Andrzej Kłonkowski

profesor nauk chemicznych UG

     Absolwent wydziału chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wybitny specjalista w dziedzinie chemii ciała stałego. Zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta i Szwajcarskiej Fundacji Narodowej.
     Współpracuje naukowo z uniwersytetami w Jenie, Lund, Wilnie, Tubingen i Stuttgarcie. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism Materials Science i Chemija, przedstawicielem Polski w Congress on Glass, Group F16, członkiem organizacji naukowych American Chemical Society, prezesem oddziału polskiego Societas Humboldtiana Polonorum. Jest organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych, kierownikiem wielu projektów badawczych.

na początek listy

 

Józef Kur

profesor doktor habilitowany nauk biologicznych

     Absolwent z 1974 r. Ukończył Wydział Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie pracownik Politechniki Gdańskiej, Katedry Mikrobiologii.
     Dorobek naukowy: 40 artykułów oryginalnych, 8 artykułów monograficznych, z tego większość w czasopismach zagranicznych o bardzo wysokiej randze i o zasięgu międzynarodowym. Wielokrotnie przewodniczył obradom plenarnym na zjazdach i kongresach naukowych.

na początek listy

 

Gerard Labuda

wybitny historyk, mediewista

     Absolwent z 1936 r. Student Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1936-1939, Tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w r. 1940, Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie w latach 1942-1943, magister i doktor filozofii /w zakresie historii / TUZZ 1943; wykładowca TUZZ, filia Kielce 1944; prof. Uniwersytetu Poznańskiego 1947-1970-1986; Członek Polskiej Akademii Umiejętności /1952/; prof. Polskiej Akademii Nauk 1953-1986; rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1962-1965; członek Polskiej Akademii Nauk /od r.1964/; wiceprezes Polskiej Akademii Nauk 1984-1989; prezes Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 1989-1994; przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Muzyki i Piśmiennictwa Kaszubsko-Pomorskiego 1968-1980; obywatel honorowy Luzina (gdzie ukończył szkołę powszechną), Wejherowa i Gdańska, dr h.c.Uniwersytetu Gdańskiego, Toruńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego.
     Profesor napisał kilka tysięcy prac i artykułów naukowych, wydał kilkaset książek. Uważany jest za autorytet w sprawach Pomorza i Kaszub.

na początek listy

 

Antoni Liedke

(1904 - 1994)

ksiądz profesor doktor

     Absolwent z 1925 r. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, a następnie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jako konserwator diecezjalny zajmował się inwentaryzacją zbiorów kościelnych na terenie diecezji. Zasłużył się ogromnie w ocaleniu Biblii Gutenberga i Psałterza z XVI w. przed zrabowaniem przez okupanta hitlerowskiego.
     W latach 1962-70 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, piastując jednocześnie wiele wysokich godności kościelnych, a także odpowiedzialnych funkcji w specjalistycznych komisjach państwowych. Najbardziej znane dzieła, to: “Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga” oraz “Historia sztuki kościelnej w zarysie”.

na początek listy

 

Marian Naczk

Profesor chemii

     Absolwent z 1964 r. Wybitny specjalista w dziedzinie związków fenolowych w żywności. Po ukończeniu studiów chemicznych na Politechnice Gdańskiej i obronie pracy doktorskiej prowadzi badania naukowe na uniwersytetach w Toronto i Minnesocie. Pracuje nad zastosowaniem techniki komputerowej do oceny przemysłowych procesów wyjaławiania konserw, bada wpływ procesów technologicznych na zawartość cukrów i związków fenolowych w nasionach oleistych.
     Obecnie pracuje w Katedrze Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Antigonish w Nowej Szkocji w Kanadzie. Jest współautorem książek i publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, a także 4 krajowych patentów i 46 prac badawczych przedstawionych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

na początek listy

 

Paweł Nipkow

absolwent z roku 1882

     Po maturze podjął studia na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Berlinie. Zanim uzyskał tytuł inżyniera na berlińskiej uczelni zaczął pracować nad urządzeniem do mechanicznego analizowania i syntetyzowania obrazów. Dzieło, zwane odtąd tarczą Nipkowa, ukończył w 1884r. Opatentował także urządzenie zwane telewizją mechaniczną oraz urządzenie umożliwiające wykorzystanie sieci o różnej częstotliwości.
     Po studiach pracował w zakładzie sygnalizacji kolejnictwa. W póniejszych latach największej stacji telewizyjnej nadano jego imię. Zginął 26.08.1940r. podczas bombardowania Berlina.

na początek listy

 

Zygmunt L.Ostrowski

Profesor nauk medycznych, Prezydent Europejskiego

Stowarzyszenia nad Badaniami Rozwoju i Odżywiania Dzieci

     Absolwent z 1951 r. Studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej w Szczecinie, afrykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1968 r. obronił pracę doktorską w PAN w Warszawie, a w 1975 r. uzyskał doktorat nauk medycznych oraz specjalizację lekarza pediatry na Uniwersytecie w Paryżu. W 1975 r. stworzył własny ośrodek naukowy zajmujący się problematyką odżywiania i rozwoju dziecka.
     Poza pracą kliniczną w Szpitalu Trousseau w Paryżu i pracą naukową /kilkadziesiąt publikacji/ prowadzi akcje humanitarne w Afryce /Sudan, Uganda, Ghana/, w Azji /Chiny, Filipiny, Indie/ i w Europie /Polska, Rosja, Albania, Gruzja/. Współpracuje od wielu lat z UNICEF i WHO.
     Pełni odpowiedzialne funkcje w wielu międzynarodowych organizacjach, między innymi był konsultantem d/s opieki nad matką i dzieckiem na całą Azję w światowej Organizacji Zdrowia w Manili. Obecnie pełni funkcję konsultanta UNICEF dla Europy Środkowej i Wschodniej. W 1995 r. za pomoc niesioną dzieciom-ofiarom wojny w Sudanie udekorowany został Orderem UŚMIECHU.

na początek listy

 

Marek Rocławski

profesor sztuki muzycznej

     Absolwent z 1978 r. Założyciel, kierownik artystyczny i dyrygent chóru Cantores Veiherovienses. Od 1985 r. chór uczestniczył w festiwalach i konkursach w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Anglii i Austrii zdobywając najwyższe nagrody i wyróżnienia. W repertuarze zespołu jest około 200 pieśni. W 1995 r. ukazała się pierwsza płyta kompaktowa chóru “Bądź pozdrowiona ziemio polska”.
     Marek Rocławski pracuje obecnie jako profesor nadzwyczajny w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Jest członkiem Rady Artystycznej i Zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz członkiem Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu. Autor hejnału miasta Wejherowa.

na początek listy

 

Adam Ryszard Sikora

teolog, biblista

     Pierwszy prowincjał Prowincji św Franciszka w Polsce, pochodzący z Wejherowa. Doktor teologii wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wronkach, w Instytucie Nauk Biblijnych KUL w Lublinie, w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie od 1998 r. adiunkt na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Po skończeniu studiów na KUL w Lublinie studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz Harvard Divinity School w USA. W 1994 r. pracował naukowo we Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie.
     Redaktor książek "Biblia podstawą Jedności" i "Koronacja Matki Bożej Wejherowskiej". Przełożył z greki na kaszubski Ewangelię według Św. Marka i inne wybrane lektury biblijne. Jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Asociazione Ex-Alumni del Pontificato Biblico.

na początek listy

 

Jacek Soiński - o.Borys

psycholog, duszpasterz "młodzieży różnych dróg"

     Studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Katowicach - Panewnikach. W 1988 r. obronił pracę magisterską w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie a w 1992 r. uzyskał tytuł magistra psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kontynuuje studia doktorackie, po ukończeniu których zostaje asystentem na Wydziale Teologocznym KUL. W 1997 r.zostaje wybrany do Zarządu Prowincji św. Franciszka w Polsce na urząd definitora. Od 1998 do 2003 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych we Wronkach. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pełni funkcję sekretarza Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu ds. Nauki oraz kapelana poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny psychologii i duchowości franciszkańskiej.
     Oprócz działalności naukowej o. Borys zaangażowany jest od wielu lat w specjalistyczne duszpasterstwo tzw. "młodzieży różnych dróg" pochodzącej ze środowisk subkultury hipisowskiej oraz osób zagrożonych narkomanią czy oddziaływaniem sekt, prowadząc Franciszkański Ruch Apostolstwa Młodzieży Alternatywnej.

na początek listy

 

Józef Sosiński

profesor nauk rolniczych

     Ichtiolog, członek Komitetu Badań Polarnych przy PAN. Studiował na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Od 1964 r. - profesor kontraktowy Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.
     Autor wielu publikacji naukowych dotyczących zasobów rybnych i ich racjonalnej eksploatacji. Organizator i kierownik 8 wielomiesięcznych wypraw naukowo-badawczych w rejonie Antarktyki, Północnego Atlantyku i Oceanu Indyjskiego.
     Promotor kilku doktorantów oraz recenzent prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych. Członek Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

na początek listy

 

Abdon Stryszak

(1908 - 1995)

profesor doktor habilitowany

     Absolwent z 1926 r. Twórca polskiej epizootiologii. W 1947 r. habilitował się na Wydziale Weterynarii UW, w 1948 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym SGGW. Od 1969 r. członek rzeczywisty PAN. Doktor honoris causa Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze i SGGW. Przewodniczył pracom wielu organizacji naukowych, wielokrotnie reprezentował polską naukę weterynaryjną na międzynarodowych kongresach.
     Prace badawcze profesora koncentrują się na węzłowych problemach epizootiologicznych, na chorobach zakaźnych wspólnych dla ludzi i zwierząt, a także na problemach biologicznego samooczyszczenia przybrzeżnej wody morskiej, higieny ryb i przetworów rybnych. Był promotorem 23 doktorów, a dziesięciu jego wychowanków uzyskało tytuł profesora. W 1948 r. przewodniczył I Zjazdowi Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego.

na początek listy

 

Bernard Sychta

1907 - 1982

ksiądz doktor

     Absolwent z 1928 r. Dramatopisarz, etnograf, wybitny językoznawca. Autor szeregu utworów scenicznych w języku kaszubskim i dialekcie kociewskim.
     Ceniony przede wszystkim jako autor fundamentalnego 7-tomowego “Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”, zawierającego ponad 25 tys. haseł, wydawanego przez Ossolineum w latach 1967-1973. To unikalne w skali światowej dzieło stanowi kopalnię informacji nie tylko dla naukowców, ale dla wszystkich, którym Kaszuby są bliskie i którzy chcą tę ziemię poznać. Jego twórcy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wybiło medal. Ostatnią jego pracą jest 3-tomowe “Słownictwo kociewskie”.
     Otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Został wyróżniony honorowym członkostwem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Zrzeszenia Kociewskiego.

na początek listy

 

Renata Szafarz

profesor doktor habilitowany nauk prawnych

     Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1961 r., rozpoczyna studia na Uniwersytecie Warszawskim (wydział prawa i administracji). Przez 11 lat była pracownikiem naukowym i dydaktycznym na tym wydziale, a od 1977 r. pracuje w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Zespołu Prawa Międzynarodowego.
     Profesor Szafarz była uczestnikiem i referentem na wielu międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych (Genewa, Utrecht, Haga, Moskwa, Amsterdam, Kair, Nowy Jork) oraz dyplomatycznych (Wiedeń, Genewa, Nowy Jork). Pełniła też lub pełni odpowiedzialne funkcje w wielu gremiach krajowych i międzynarodowych, m.in. była delegatem RP w Komitecie Prawnym Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
     Wykłada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
     Jest autorką ponad 100 prac naukowych, laureatką wielu nagród naukowych. W 1995 r. otrzymała nagrodę Fundacji Promocji Prawa Europejskiego.

na początek listy

 

Krzysztof Szalewicz

doktor habilitowany

     Po maturze w 1968 r. podjął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 r. uzyskał doktorat, a w 1984 r. habilitację pracując w grupie chemii kwantowej.
     W swoim dorobku ma ponad 100 publikacji w czołowych czasopismach naukowych, podręcznik “Metody numeryczne i statystyczne chemii”. Jest organizatorem paru konferencji międzynarodowych, m.in. na uniwersytecie Harvarda (1996 r.).
     W roku 1985 wyjechał na stałe do Newark, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora fizyki i chemii. Prowadzi tam wykłady, głównie dla doktorantów, z mechaniki kwantowej, teorii elektromagnetyzmu i metod matematycznych fizyki. Często uczestniczy w sesjach naukowych, organizowanych na całym świecie, m.in. na uniwersytetach w Bochum, Kolonii, Uppsali, Colorado. Stale współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim.

na początek listy

 

Marian Szczodrowski

profesor doktor habilitowany językoznawstwa stosowanego, filologii, neofilologii

     Absolwent z 1958 r. Ukończył filologię klasyczną na UMK w Toruniu i filologię germańską na UAM w Poznaniu. Pracę naukowo-badawczą dotyczącą zagadnień teoretycznego konstruowania percepcji, magazynowania i reprodukowania struktur języka obcego (szczególnie niemieckiego) , teorii sterowania w procesach dekodowania i kodowania informacji językowych prowadzi m.in. w WSN i WSP w Szczecinie (1969-1985), na Uniwersytecie Szczecińskim (filologia germańska), a także (od 1994 r.) na UG, gdzie kieruje Katedrą Filologii Germańskiej, a obecnie Zakładem Teorii Komunikacji Obcojęzycznej.
     Jego dorobek naukowy stanowią m.in. 4 monografie, publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym oraz referaty naukowe. Jest stypendystą DAAD (Deutscher Akademischer Austrauschdienst), Fundacji R.Boscha i Fundacji J.G.Herdera w niemieckich uniwersytetach m.in. w Marburgu, Tybindze, Bremie.

na początek listy

 

Henryk Paweł Szukalski

profesor doktor habilitowany magister inżynier nauk rolniczych

     Maturę zdał w 1939 r. Po wojnie podejmuje studia na SGGW AR w Warszawie, a w 1951 r. uzyskuje dyplom Uniwersytetu Poznańskiego na Wydziale Rolnym.
     Swoją działalność zawodową poświęcił nauce rolniczej, głównie badaniom nad mikroelementami. Jego dorobek naukowy obejmuje 90 publikacji w różnych językach, 4 książki, 400 artykułów popularnych, ekspertyz, recenzji. Jest recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.
     Wielokrotnie przebywał w celach naukowych za granicą. Za całokształt działania otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień państwowych.

na początek listy

 

Alfons Antoni Wojewski

(1912 - 1992)

profesor doktor habilitowany

     Absolwent z 1932 r. Wybitny urolog i chirurg. Jeden z twórców Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, gdzie w latach 68-74 pełnił funkcję prorektora. Zorganizował od podstaw klinikę urologiczną. W 1972 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Jego dorobek naukowy obejmuje 129 pozycji ogłoszonych drukiem w czasopismach oraz wydawnictwach polskich i zagranicznych. Był współautorem kilku podręczników z dziedziny urologii dla lekarzy i studentów medycyny.
     Profesor był członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, uczestnikiem międzynarodowych kongresów medycznych. Jego badania w dziedzinie urologii i chirurgii przyniosły mu międzynarodową sławę.

na początek listy

Marek Żylicz

profesor doktor habilitowany

     Urodził się 5 lipca 1923 r. w Górze pod Wejherowem. W latach 1935-1939 uczył się w gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego. W czasie II Wojny Światowej mieszkał w Lubelskiem, przygotowywał się do matury, którą zdał przed konspiracyjną komisją, a zarabiał udzielając lekcji. W latach 1944-1947 studiował prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat i habilitację z zakresu prawa międzynarodowego uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim, odpowiednio, w latach 1964 i 1972.
     Od roku 1948 był zatrudniony w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie kierował sprawami prawnymi i zagranicznymi. Od roku 1978 zatrudniony był w urzędzie lotnictwa cywilnego jako zastępca szefa. Wielokrotnie występował jako ekspert, pracując nad przepisami dotyczącymi lotnictwa, oraz reprezentował Polskę w negocjacjach międzynarodowych w tym zakresie, jak również w pracach International Air Transport Association i International Civil Aviation OrganizationInternational Law Association.
     Za swój dorobek, w 2016 roku otrzymał nagrodę European Air Law Association. Do jego najważniejszych publikacji naukowych należą książki: Międzynarodowy obrót lotniczy (Warszawa 1972), International Air Transport Law (Dordrecht-Boston-London 1992), Prawo lotnicze: międzynarodowe, europejskie i krajowe (Warszawa 2002, II wydanie 2011) i Prawo lotnicze: komentarz (redakcja naukowa, Warszawa 2016).

na początek listy

 

 

 

 

 

 

 

 

 
progeCAD - alternatywa AutoCAD ®


Cytat dla Ciebie:
"Kto szuka prawdy, nie powinien liczyć głosów. "
Gottfried Wilhelm Leibniz
English is easy:
"True friends stab you in the front. "
Oscar Wilde
Deutsch macht Spass:
"Trüge gern noch länger des Lehrers Bürden, / Wenn Schüler nur nicht gleich Lehrer würden. "
Johann Wolfgang von Goethe
Bien joué!
"Un homme n'est pas malheureux parce qu'il a de l'ambition, mais parce qu'il en est dévoré. "
Montesquieu
Latina docet:
Apage, Satanas! – odejdź Szatanie!

©PZS nr 1 w Wejherowie - wykorzystanie informacji wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły.